Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Detalii..

PROIECT MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE MARINA EMSO - EUXINUS

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar, în calitate de beneficiar al finantarii, implementeaza proiectul „Modernizarea infrastructurii de cercetare marina EMSO-EUXINUS”,

Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, Cod proiect 125943 finantat prin Programul Operational Competitivitate, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru institutii publice de CD/ universitati - PENTRU REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE - LDR (fara Bucuresti – Ilfov), Axa Prioritara: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea: Mari infrastructuri de CD, Contract de finantare nr.
350/390026/08.09.2021.

 

Valoarea totala a proiectului este de 14.564.404,09, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 14.535.844,09 lei.

 

Durata de implementare a proiectului este de 28 luni, respectiv între data de 08.09.2021 si data de 31.12.2023.

 

Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.


OBIECTIVUL GENERAL


Cresterea capacitatii de cercetare a GeoEcoMar in domeniul mediului, ca institutie publica de cercetare,
prin sprijinirea participarii la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de
Forumul de Strategie Europeana privind Infrastructurile de Cercetare (ESFRI) si modernizarea infrastructurii
de interes national EUXINUS, astfel cum aceasta a fost selectata in Roadmap-ul national al infrastructurilor
de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetarii si inovarii nr.
624/03.10.2017.

 

OBIECTIVELE STRATEGICE


a) Dezvoltarea capacitatilor (active tangibile) si a capabilitatilor (activelor intangibile – ”cunoastere”,
”pregatire profesionala”, etc.) existente la GeoEcoMar in vederea atingerii nivelului tehnologic necesar
pentru desfasurarea activitatilor de cercetare în domeniul marin;
b) Cresterea portofoliului de solutii disponibile pentru utilizatori (companii, agentii de mediu, institutii
guvernamentale, etc.), ce vor fi disponibile pentru exploatare si implementare în viitoare instalatii si
echipamente;
c) Extinderea si dezvoltarea portofoliului de servicii de cercetare – educatie (instruire) existente la GeoEcoMar
în domeniul marin in vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru derularea unor activitati de
cercetare-educatie-inovare ;
d) Dezvoltarea unor noi directii de activitate ale GeoEcoMar în vederea atragerii de noi colaborari cu
organizatii de cercetare, universitati.

Anunț privind Achiziționarea de servicii de Audit pentru cheltuielile aferente perioadei de implementare Detalii..

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - GeoEcoMar Detalii..

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - GeoEcoMar Detalii..

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro