Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Eveniment de lansare/prezentare a proiectului „Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS” – POC SMIS 125943

28.03.2022, la sediul GeoEcoMar din Bdul. Mamaia nr. 304, Constanța.


Agenda evenimentului

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, în calitate de beneficiar al finanțării, implementează proiectul „Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS”, Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, Cod proiect 125943 finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/ universități - pentru regiuni mai puțin dezvoltate - LDR (fără București – Ilfov), Axa Prioritară: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Mari infrastructuri de CD.

 

Contractul de finanțare nr. 350/390026/08.09.2021 a fost încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovarii și Digitalizarii în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 pe o perioadă de 28 luni, începând cu data de 08.09.2021.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de cercetare a GeoEcoMar în domeniul mediului, ca instituție publică de cercetare, prin modernizarea infrastructurii de interes național EMSO - EUXINUS, selectată în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul Ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017. Astfel, prin implementarea acestui proiect, infrastructura EMSO-EUXINUS, care este parte integrantă a infrastructurilor pan-europene (ESFRI), Instalație de Interes Național și parte a Roadmap-ului național de infrastructuri de cercetare, va deveni un sistem de monitorizare complex acoperind principalele componente ce stau la baza determinării stării mediului, deschizând astfel noi colaborări atât la nivel național cât și internațional.

 

Datele rezultate de la sistemul EMSO-EUXINUS, pe lângă componenta științifică, vor putea fi utilizate de operatorii economici din domeniul offshore și autorități ca sursă de informații ce vor sta la baza deciziilor și măsurilor pentru acțiuni viitoare privind protecția mediului.

 

Lansarea instrumentului de observare și cartografiere a datelor

 

DOORS anunța lansarea instrumentului de observare și cartografiere a datelor pentru Marea Neagră. Este accesibil de pe această pagină și a fost dezvoltat de Dina Eparkhina și Vicente Fernández de la EuroGOOS. Permite utilizatorilor să navigheze prin diferitele inițiative de observare și date pentru comunitatea de observare a marinei din Marea Neagră.

 

 

Lansare proiect - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE MARINA EMSO - EUXINUS

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar, în calitate de beneficiar al finantarii, implementeaza proiectul „Modernizarea infrastructurii de cercetare marina EMSO-EUXINUS”,

Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, Cod proiect 125943 finantat prin Programul Operational Competitivitate, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru institutii publice de CD/ universitati - PENTRU REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE - LDR (fara Bucuresti – Ilfov), Axa Prioritara: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea: Mari infrastructuri de CD, Contract de finantare nr.
350/390026/08.09.2021.

 

Valoarea totala a proiectului este de 14.564.404,09, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 14.535.844,09 lei.

 

Durata de implementare a proiectului este de 28 luni, respectiv între data de 08.09.2021 si data de 31.12.2023.

 

Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro